Skladové a distribuční služby

Naše firma je schopna poskytovat ihned některé skladové a distribuční služby dle Vašich požadavků, jako je například nakládka a vykládka vysokozdvižným vozíkem 3t. Dopravu potom maximálně do velikosti většího dodávkového vozu, bohužel kromě zahraniční dopravy. Tyto služby poskytujeme na základě vydaných živnostenských oprávnění.

Doprava ve skladovém areálu

Doprava v areálu se řídí předpisem Dopravně provozního řádu na provoz v areálu Pragoflorsrvis s.r.o.. Na všech účelových pozemních komunikací včetně prostoru pro čerpání pohonných hmot, platí zákon č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška Md a s č.30/2001Sb., kterou se provádějí pravidla na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Do areálu je umožněn příjezd kamionům a to do obou vjezdů. Dopravně provozní řád zpracovaný Policíí ČR Správou hl. m. Prahy je umístněn na stěně budovy vrátnice u vjezdu do areálu z ulice V Mokřínách 8.

Součástí skladového areálu je čerpací stanice

Přímo v areálu je vám k dispozici námi provozovaná čerpací stanice s kompletní nabídkou pohonných hmot.

Komunikace a internet

Připojení k hlasovým službám je v našem areálu zabezpečeno přes zařízení Siemens Hicom 150 E včetně dálkového dohledu, takže jsme schopni reagovat na požadavky našich zákazníků téměř okamžitě. Rozvody sítě pro hlasové služby je pokryto 100 % prostor včetně skladů a manipulačních prostor. Poskytování internetu v každém případě řešíme individuálně, dle potřeb a nároků našich zákazníků a dle v dané chvíli nejvýhodnějších nabídek operátorů.